ใบอนุญาติเลขที่ 11/08886
ที่อยู่ : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

เบอร์โทร : 0-2618-8333
โทรสาร : 0-2618-8008
มือถือ : 095-472-5445
Email : dd@delighttime.co.th
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.